Аліменти на дитину: розмір підвищено до 50% прожиткового мінімуму для дитини

17 травня 2017 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому закон №4928 про спрощення механізму стягнення аліментів. За таке рішення проголосували 226 народних депутатів, передає Главком.

Якщо раніше мінімальний розмір аліментів на дитину складав 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, то даний закон підвищує рівень виплат до 50%.

Зазначимо, для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум з 1 травня складає 1426 гривень, з 1 грудня — 1492 гривні.

Відповідно, згідно чинного законодавства мінімальні аліменти для малюків становили б 428 грн з травня і 447 грн з грудня. З урахуванням ухваленого документу, рівень виплат на користь дитини складатиме щонайменше 713 грн з травня і 746 грн з грудня.

Для дітей віком 6-18 років прожитковий мінімум з 1 травня 2017 року складає 1777 грн, а з 1 грудня — 1860 грн. Тож, згідно чинного законодавства, мінімальні аліменти в ці проміжки часу становили б 533 грн і 558 грн відповідно. Даний закон вводить мінімальні аліменти для дітей такого віку 889 грн з 1 травня і 930 грн з 1 грудня.

Окрім того, впровадження документу спростить механізм ухвалення судового рішення щодо стягнення аліментів і виключить вірогідність затягування справи.

Загалом на одну дитину можна вимагати чверті доходу одного з батьків, на двох малюків — третину доходу, на трьох і більше — половини доходу платника аліментів. Проте сума аліментів не може перебільшувати десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку (до 6 років — 14 260 грн з травня та 14 920 грн з грудня поточного року; з 6 до 18 років — 17 770 грн з травня та 18 600 грн з грудня поточного року). Також аліменти не можуть перевищувати 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо заявлено вимогу про індексацію аліментів, присуджених у твердій грошовій сумі.

Даний законопроект передбачає, що аліменти є власністю дитини (раніше було прописано, що вони належать тому, з ким живе дитина).

Документ завізований Головним юридичним управлінням без зауважень.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів

Українищодо посилення захисту права дитини

на належне утримання шляхом вдосконалення

порядку стягнення аліментів

 

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21 — 22, ст. 135):

1) частину другу статті 70 після слів «якщо один із них не дбав про матеріальне забезпечення сім’ї» доповнити словами «ухилявся від участі в утриманні дитини (дітей)»;

2) текст статті 179 викласти в такій редакції:

«1. Аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини.

2. Той із батьків або інших законних представників дитини, на ім’я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини.

Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, одержаними на її утримання.

3. Неповнолітня дитина має право на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними відповідно до Цивільного кодексу України«;

3) частину третю статті 181 викласти в такій редакції:

«3. За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина.

Спосіб стягнення аліментів, визначений рішенням суду, змінюється за рішенням суду за позовом одержувача аліментів»;

4) у статті 182:

частину першу доповнити пунктами 31 і 32 такого змісту:

«31) наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів;

32) доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів»;

частину другу викласти в такій редакції:

«2. Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку»;

5) статтю 183 доповнити частиною п’ятою такого змісту:

«5. Той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину — однієї чверті, на двох дітей — однієї третини, на трьох і більше дітей — половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину»;

6) текст статті 184 викласти в такій редакції:

«1. Суд за заявою одержувача визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі.

2. Розмір аліментів, визначений судом або за домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до закону.

3. Той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку»;

7) частину першу статті 191 доповнити словами «а в разі подання заяви про видачу судового наказу — із дня подання такої заяви»;

8) статтю 195 викласти в такій редакції:

«Стаття 195. Визначення заборгованості за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу)

1. Заборгованість за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу), визначається виходячи з фактичного заробітку (доходу), який платник аліментів одержував за час, протягом якого не провадилося їх стягнення, незалежно від того, одержано такий заробіток (дохід) в Україні чи за кордоном.

2. Заборгованість за аліментами платника аліментів, який не працював на час виникнення заборгованості або є фізичною особою — підприємцем і перебуває на спрощеній системі оподаткування, або є громадянином України, який одержує заробіток (дохід) у державі, з якою Україна не має договору про правову допомогу, визначається виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості.

У разі встановлення джерела і розміру заробітку (доходу) платника аліментів, який він одержав за кордоном, за заявою одержувача аліментів державний виконавець, приватний виконавець здійснює перерахунок заборгованості.

3. Розмір заборгованості за аліментами обчислюється державним виконавцем, приватним виконавцем, а в разі виникнення спору — судом»;

9) у статті 196:

назву доповнити словами «оплати додаткових витрат на дитину»;

частину першу викласти в такій редакції:

«1. У разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості»;

доповнити частиною четвертою такого змісту:

«4. У разі прострочення оплати додаткових витрат на дитину з вини платника такий платник зобов’язаний на вимогу одержувача додаткових витрат сплатити суму заборгованості за додатковими витратами з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних із простроченої суми.

Платник додаткових витрат вважається таким, що прострочив оплату, якщо він не виконав свій обов’язок щодо оплати додаткових витрат у строк, встановлений рішенням суду або за домовленістю між батьками, а в разі їх відсутності або у разі невстановлення такого строку — після спливу семи днів після пред’явлення відповідної вимоги одержувачем додаткових витрат, який фактично їх оплатив».

2. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 — 42, ст. 492):

1) у частині першій статті 96:

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4) заявлено вимогу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину — однієї чверті, на двох дітей — однієї третини, на трьох і більше дітей — половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб»;

доповнити пунктом 41 такого змісту:

«41) заявлено вимогу про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб;

2) у статті 105:

перше речення частини першої доповнити словами «крім випадків видачі судового наказу відповідно до пунктів 4, 41 частини першої статті 96 цього Кодексу»;

доповнити частиною сьомою такого змісту:

«7. У разі видачі судового наказу відповідно до пункту 4 частини першої статті 96 цього Кодексу боржник має право звернутися до суду з позовом про зменшення розміру аліментів»;

3) частину першу статті 110 після слів «про стягнення аліментів» доповнити словами «оплату додаткових витрат на дитину, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення»;

4) статтю 201 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«2. Не допускається зупинення провадження у справі про стягнення аліментів з підстави наявності спору про батьківство (материнство), визначення місця проживання дитини, про участь одного з батьків або родичів у вихованні дитини, спілкуванні з дитиною».

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

3. Пункт 3 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 14, ст. 87; 2015 р., N 33, ст. 323) доповнити словами «оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.

 

Читайте також:

2017: нові розміри аліментів

З 1 травня 2017-го зріс прожитковий мінімум та розмір соціальних допомог

7 thoughts on “Аліменти на дитину: розмір підвищено до 50% прожиткового мінімуму для дитини”

  1. Дебільні зміни до сімейного кодексу України. Якщо платник аліментів немає змоги сплачувати 2665 грн щомісячно на троїх дітей у зв’язку із хворобою чи перебуванням на обліку в центрі зайнятості як безробітний то що його треба посадити в тюрму??? Хочу нагадати проклавшимся чиновникам які не орієнтуються як живуть прості законопослушні люди в Україні на мінімальну зарплату яка становить 3200 а на руки після сплати податків отримують 2800. А зарплата держслужбовця районного рівня, який неможе мати додаткового доходу по закону, на руки становить 5 тисяч грн.То за що прожити платнику аліментів щоб годувати дітей. Чи проводив якісь розрахунки цей дебіл який вносив ці зміни до сімейного кодексу. У попередньому кодексі була норма яка передбачала призначення державної допомоги дітям батьки яких неплатоспроможні. На даний час такого немає. А якщо буде управлінням соцзахисту призначено тимчасову допомогу то неплатоспроможній платник аліментів має її відшкодувати. Це закручування гайок, щоб недати чесним людям державних допомог та субсидій. В цей час коли непомірно піднімають ціни практично на все в. т. ч комунальні послуги. Судячи з наведеного майдан скоро…..

    1. Малозабезпеченні та одинокі матері взагалі не отримають і не відчують аліменти, ні від соц зах(бо перевищується дохід, якщо вам нараховується допомога, як малозабезпечена сім»я або одинока мати) ні від батьків (бо аліменти , які сплачує батько входять у сумарний дохід для розрахунку допомоги малоз. сім»ї та одинокої мати, і тому, сума цих виплат зменшується рівно на ту суму, яку виплачує батько аліменти своїй дитин)і. Держава зменшує свої виплатиза рахунок батьків, і забираєці аліменти у дітей та самих незахищених верств.ЧОМУ ДЕРЖАВА КРАДЕ АЛІМЕНТИ У ДІТЕЙ З МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ СІМЕЙ ТА ОДИНОКИХ МАТЕРІВ, ЯКІ ВИПЛАЧУЮТЬ ЇМ ЇХНІ БАТЬКИ? АЛІМЕНТИ НЕ МАЮТЬ ВХОДИТИ В СУКУПНИЙ ДОХІД ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ДОПОМОГИ МАЛОЗ СІМЕЙ ТА ОДИНОКИХ МАТЕРІВ, ТОМУ ЩО СУД ПРИЗНАЧАЄ АЛІМЕНТИ В РОЗРАХУНКУ НА ОДНУ ДИТИНУ А НЕ НА ВСЮ СІМ»Ю (ІНШИХ ДІТЕЙ ВІД ІНШИХ ШЛЮБІВ ТА ІНШИХ ЧОЛОВІКІВ ) Новий статус аліментів- це власність дитини , а не матері і кожний батько має право вимагати звіт про витрату коштів тільки на свою дитину. БАТЬКО , ЯКИЙ ВИПЛАЧУЄ АЛІМЕНТИ СВОЇЙ ДИТИНІ БУДЕ ОБУРЕНИЙ , ЩО ЗА ЦІ КОШТИ УТРИМУЮТЬСЯ ІНШІ ДІТИ ТА ЧУЖІ «ДЯДІ».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *